ข่าวสาร

นโยบายการจองห้องพัก / ยกเลิก

Post Title

นโยบาย การจองห้องพัก, ยกเลิก, ย้ายวันเข้าพัก

การจ่ายเงินมัดจำ
จองห้องพักกับทางรีสอร์ทแล้ว ต้องโอนเงินมัดจำ 50% ของราคาห้องพักก่อนเที่ยงวันของอีกวันหลังจอง

ย้ายวันเข้าพัก
ก่อนวันเข้าพัก 15 วันลูกค้าสามารถแจ้งย้ายวันเข้าพักได้ ถ้าน้อยกว่านั้นจะไม่สามารถย้ายวันเข้าพักได้

*ลูกค้าสามารถย้ายวันเข้าพักได้ 2 ครั้ง ภายในปีนั้นๆ ไม่สามารถย้ายเป็นปีถัดไปได้

กรณียกเลิกการจอง
ในการจองนี้ไม่สามารถยกเลิกหรือแจ้งขอเงินในการจองคืนได้

การขอเลื่อนวันเข้าพัก
สามารถทำได้โดยแจ้งทางรีสอร์ทโดยตรง